Diplomski r7adovi
1.      Uspješnost metoda učenja u mlađoj školskoj dobi
2.      Metodički organizacijski oblici rada i efektivno vrijeme vježbanja
3.      Metodički organizacijski oblici rada i fiziološko opterećenje učenika
4.      Glazbeni sadržaj kao čimbenik intenzifikacije rada
5.      Korištenje sredstava u primarnoj edukaciji
6.      Organizacijski oblici rada u primarnoj edukaciji
7.      Individualizacija u primarnoj edukaciji
8.      Homogenizirane skupine čimbenik uspješnosti
9.      Plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u zemljama EU
10.   Plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u svijetu
11.   Kurikulum tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja
12.   Opterećenje na satu tjelesne i zdravstvene kulture
13.   Uloga učenika u praćenju i vrednovanju rada
14.   Planiranje i programiranje u praksi
15.   Provjeravanje u praksi
16.   Tema po izboru u dogovoru s mentorom


Završni radovi
1.      Uspješnost metoda učenja u predškolskoj dobi
2.      Metodički organizacijski oblici rada i efektivno vrijeme vježbanja
3.      Metodički organizacijski oblici rada i fiziološko opterećenje djeteta
4.      Glazbeni sadržaj kao čimbenik intenzifikacije rada
5.      Korištenje sredstava u predškolskoj dobi
6.      Organizacijski oblici rada u predškolskoj dobi
7.      Individualizacija rada u predškolskoj dobi
8.      Plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u zemljama EU
9.      Plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u svijetu
10.   Kurikulum tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja
11.   Opterećenje na satu tjelesne i zdravstvene kulture
12.   Uloga djeteta u praćenju i vrednovanju rada
13.   Planiranje i programiranje u praksi
14.   Provjeravanje u praksi
15.   Plan i program za mlađu dobnu skupinu
16.   Plan i program za srednju dobnu skupinu
17.   Plan i program za stariju dobnu skupinu
18.   Tema po izboru u dogovoru s mentorom