TEME DIPLOMSKIH RADOVA KINEZIOLOGIJA

 

1.      Antropološka obilježja dječaka i djevojčica od 1. do 4. razreda u Zagrebu i Koprivnici

2.      Antropološka obilježja dječaka i djevojčica ruralne i urbane sredine

3.      Antropološka obilježja i spolni dimorfizam

4.      Antropološka obilježja i socijalni status učenika

5.      Pretilost učenika u primarnoj edukaciji

6.      Pretilost učenica u primarnoj edukaciji

7.      Antropološka obilježja i kineziološka aktivnost učenika

8.      Morfološke značajke - prediktor motoričkih sposobnosti

9.      Kineziološke aktivnosti i slobodno vrijeme učenika

10.   Kineziološke aktivnosti i slobodno vrijeme učenica

11.   Spol kao prediktor provedbe slobodnog vremena

12.   Funkcionalne sposobnosti učenika u primarnoj edukaciji

13.   Funkcionalne sposobnosti učenica u primarnoj edukaciji

14.   Spol kao prediktor funkcionalnih sposobnosti u mlađoj školskoj dobi

15.   Spontane igre učenika mlađe školske dobi

16.   Spontane igre učenica mlađe školske dobi

17.   Spol kao prediktor spontane igre

18.   Spontane igre urbane i ruralne sredine

19.   Stavovi učenika prema tjelesnom vježbanju

20.   Stavovi učenica prema tjelesnom vježbanju

21.   Spol kao prediktor stava prema tjelesnom vježbanju

22.   Tema po izboru u dogovoru s mentorom

TEME ZAVRŠNIH RADOVA OSNOVE KINEZIOLOGIJE

1.      Antropološka obilježja dječaka i djevojčica ruralne i urbane sredine

2.      Antropološka obilježja i spolni dimorfizam

3.      Antropološka obilježja i socijalni status djece

4.      Pretilost djece u predškolskoj dobi

5.      Antropološka obilježja i kineziološka aktivnost djeteta

6.      Morfološke značajke - prediktor motoričkih sposobnosti

7.      Kineziološke aktivnosti i slobodno vrijeme djece

8.      Spol kao prediktor provedbe slobodnog vremena

9.      Funkcionalne sposobnosti djece

10.   Spol kao prediktor funkcionalnih sposobnosti djece

11.   Spontane igre dječaka predškolske dobi

12.   Spontane igre djevojčica predškolske dobi

13.   Spol kao prediktor spontane igre

14.   Spontane igre urbane i ruralne sredine

15.   Spol kao prediktor stava prema tjelesnom vježbanju

16.   Tema po izboru u dogovoru s mentorom