UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ISPITNI ROKOVI 2018/19 AKADEMSKA GODINA

12.11.2018. 800 ZAGREB

14.11.2018. 845 PETRINJA

ZIMSKI ROK PETRINJA

30.1.2019. i 13.2.2019. - 0800 sati

ZIMSKI ROK ZAGREB

28.1.2019. i 11.2. 2019.

Kineziologija i Kineziološka metodika 12 sati

Reedukacija posture i Kineziološke transformacije u 10 sati.

SADRŽAJ ISPITA NA UČITELJSKOM STUDIJU

SADRŽAJ ISPITA NA ODGOJITELJSKOM STUDIJU - IZVANREDNI

 

FAKULTET PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU