KINEZIOLOŠKA METODIKA 1

Pojam i definicija kineziološke metodike.           

Cilj i zadaci kineziološke metodike.

Interdisciplinarnost kineziološke metodike.

Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje (cilj i zadaci, mjesto i uloga, povezanost tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja s drugim odgojno-obrazovnim područjima).

Ustavna i zakonska regulativa tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja.

Organizacijski oblici rada u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području.

Pripremanje učitelja za rad – za sat kineziološke kulture.*

* - Za program 835 ova tema je u sadržaju KIneziološka metodika 2 a za 2009/10 akademsku godinu i za program 903

 

KINEZIOLOŠKA METODIKA 2 i 3

Pripremanje učitelja za rad – za sat kineziološke kulture.*

Sredstva kineziološke kulture – motoričko obrazovanje.

Metodički organizacijski oblici rada.

Metode rada u kineziološkoj kulturi.

Metodički postupci u kineziološkoj kulturi.

Metodički principi u kineziološkoj kulturi.

Dokumentacija u kineziološkoj kulturi.

Odgojno-obrazovni proces nastavni proces.

Prostori oprema i sredstva u kineziološkoj  kulturi

Planiranje i programiranje.

Kineziološka kultura po posebnom programu.

Učenik-učitelj.

Izvannastavni i izvanškolski organizacijski oblici rada.

Izvannastavni i izvanškolski organizacijski oblici rada u osnovnom programu.

Izvannastavni i izvanškolski organizacijski oblici rada u diferenciranom programu.

Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje.

Ocjenjivanje učenika oštećena zdravlja.

Dokumentacija izvannastavnih organizacijskih oblika rada.

Informacijski sustavi za praćenje i vrednovanje rada u kineziološkoj kulturi

Uloga učenika u praćenju i vrednovanju rada.

Pregled rada izvannastavnih organizacijskih oblika rada.

Dokumentacija u kineziološkoj kulturi.

*- Za program 903 ovaj sadržaj je u okviru programa 835.

KINEZIOLOGIJA

Pojam i definicija kineziologije

Razvoj kineziologije

Struktura kineziologije, osnovne kineziologijske discipline, primijenjene kineziologijske discipline - kineziološke metodike, pomoćne kineziologijske discipline         

Interdisciplinarnost kineziologije

Metodološke osnove kineziologije

Predmet istraživanja kineziologije 

Metode istraživanja             

Principi pristupa kineziologijskim problemima          

Osnovne metode istraživanja          

Struktura i faze istraživanja

Koncipiranje znanstvenih i stručnih radova

Primjena kineziologijskih zakonitosti u edukaciji     

Osnovni principi upravljanja procesom vježbanja   

Temelji kibernetskog pristupa u kineziologiji            

Pojam upravljanog procesa              

Planiranje i programiranje upravljanog procesa vježbanja 

Pojam i definicija kinezioloških podražaja

Utjecaj kinezioloških podražaja na antropološka obilježja  

Utjecaj kinezioloških podražaja na kvantitativne i kvalitativne osobitosti antropoloških obilježja Utjecaj kinezioloških podražaja na antropometrijske osobitosti 

Utjecaj kinezioloških podražaja na funkcionalno-motoričke sposobnosti    

Utjecaj kinezioloških podražaja na kognitivne sposobnosti, konativne osobine i socijalni status

Utjecaj kinezioloških podražaja na motoričke informacije  

Kineziološki podražaji u funkciji odgoja

Utjecaj kinezioloških podražaja na zdravlje               

Pojam i definicija zdravlja   

Zdravlje i tjelesna aktivnost              

Utjecaj tjelesne aktivnosti na strukturu tijela           

Okolina i zdravlje    

Utjecaj prirodnih faktora na zdravlje            

Tjelesno vježbanje i ekologija          

Higijena i tjelesno vježbanje