ODGOJITELJSKI STUDIJ - IZVANREDNI

SADRŽAJ KOLEGIJA

KINEZIOLOŠKA METODIKA 1 i 2

1.     

Pojam i definicija kineziološke metodike.         

Cilj i zadaci kineziološke metodike.

Interdisciplinarnost kineziološke metodike.

Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje (cilj i zadaci, mjesto i uloga, povezanost tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja s drugim odgojno-obrazovnim područjima)

Ustavna i zakonska regulativa tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja.

Osnovni pojmovi kineziologije, kineziološke kulture, tjelesnog i zdravstvenog odgojno- obrazovnog područja.

Uloga, cilj i zadaci kineziološke kulture.

Plan i program kineziološke kulture.

Organizacijski oblici rada u kineziološkoj kulturi .      

Sat kineziološke kulture. Struktura, obilježja, cilj, zadače, sredstva, organizacija.

Sat kineziološke kulture na otvorenom u dvorani, u vodi, na snijegu i ledu, u adaptiranim prostorima i prostorijama.

Opterećenja na satu kineziološke kulture.

Metodički organizacijski oblici rada. Frontalni, skupni i individualni.

1.     

 

KINEZIOLOŠKA METODIKA 3 i 4

Pripremanje odgojitelja za sat kineziološke kulture.

Pisana priprema za sat kineziološke kulture.

Metode rada u kineziološkoj kulturi.

Metodički principi u kineziološkoj kulturi.

Opće karakteristike bio-psiho-socijalnog razvoja djece od rođenja do polaska u školu. Upoznavanje s lokomotornim, kardiovaskularnim, respiratornim, metaboličkim i živčanim sustavom.   

Psihičke osobine i njihov utjecaj pri tjelesnom vježbanju.

Biomehaničke zakonitosti kretanja tijela pri tjelesnom vježbanju.

Informacije o radu s djecom u koje su uočene smetnje u razvoju i ponašanju, te s djecom oštećena zdravlja.

Pozitivan utjecaj tjelesnog vježbanja na pravilan rast i           razvoj dječjeg organizma.

Održavanje kontrole osobne higijene, higijene opreme za vježbanje i higijene okoline u kojoj dijete živi.

Zdravstvena kontrola, čuvanje i unapređivanje zdravlja, pružanje prve pomoći kod povreda pri tjelesnom vježbanju.    

Opće karakteristike motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.           

Utjecaj tjelesnog vježbanja na motoričke i funkcionalne sposobnosti.

Opća karakteristike motoričkih znanja i motoričkih postignuća.      

Planiranje i programiranje u kineziološkoj kulturi.

Pojam, definicija, etape planiranja i programiranja.    

Praćenje i provjeravanje u kineziolooškoj kulturi.       

Vrste, metode i sadržaj praćenja i provjeravanja.

Prostori, oprema i sredstva u kineziološkoj kulturi.

Dokumentacija u kineziološkoj kulturi.

Odgojno-obrazovni proces.

Primjenom opće pripremnih vježbi bez sprava, sa spravama i na spravama s osobitim naglaskom na pravilno držanje tijela.

Primjena korektivnih vježbi za stopalo.

Prirodni oblici kretanja: hodanje, trčanje, skakanje, penjanje, puzanje, bacanje, hvatanje, gađanje, provlačenje, dizanje, nošenje, vučenje, potiskivanje, nadvlačenje, višenje, kotrljanje, kolutanje, upiranje i preskakivanje.

Plesne strukture: dječji plesovi, narodni i društveni plesovi. Realizacija notnih vrijednosti, taktiranje-motoričke i ritmičke vježbe, te ritmičke igre. Poligon prepreka.

 

KINEZIOLOGIJA

Pojam i definicija kineziologije

Razvoj kineziologije

Struktura kineziologije, osnovne kineziologijske discipline, primijenjene kineziologijske discipline - kineziološke metodike, pomoćne kineziologijske discipline         

Interdisciplinarnost kineziologije

Metodološke osnove kineziologije

Predmet istraživanja kineziologije 

Metode istraživanja             

Principi pristupa kineziologijskim problemima          

Osnovne metode istraživanja          

Struktura i faze istraživanja

Koncipiranje znanstvenih i stručnih radova

Primjena kineziologijskih zakonitosti u edukaciji     

Osnovni principi upravljanja procesom vježbanja   

Temelji kibernetskog pristupa u kineziologiji            

Pojam upravljanog procesa              

Planiranje i programiranje upravljanog procesa vježbanja 

Pojam i definicija kinezioloških podražaja

Utjecaj kinezioloških podražaja na antropološka obilježja  

Utjecaj kinezioloških podražaja na kvantitativne i kvalitativne osobitosti antropoloških obilježja Utjecaj kinezioloških podražaja na antropometrijske osobitosti 

Utjecaj kinezioloških podražaja na funkcionalno-motoričke sposobnosti    

Utjecaj kinezioloških podražaja na kognitivne sposobnosti, konativne osobine i socijalni status

Utjecaj kinezioloških podražaja na motoričke informacije  

Kineziološki podražaji u funkciji odgoja

Utjecaj kinezioloških podražaja na zdravlje               

Pojam i definicija zdravlja   

Zdravlje i tjelesna aktivnost              

Utjecaj tjelesne aktivnosti na strukturu tijela           

Okolina i zdravlje    

Utjecaj prirodnih faktora na zdravlje            

Tjelesno vježbanje i ekologija          

Higijena i tjelesno vježbanje